DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - KAMERA VE VÝUCE | ZŠ Železná Ruda

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - KAMERA VE VÝUCE

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Zahradní 403

340 04 Železná Ruda

IČO: 709 39 471

Kancelář školy:
+420 376 397 024  
skola@skolaruda.cz

 

Ředitel školy:
+420 724 996 924
reditel@skolaruda.cz

Školní družina:
+420 606 789 348

Školní stravování:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
jidelna@skolaruda.cz
 

ID schránka:
8nrmd9d

 

 Mateřská škola:
+420 376 397 161
+420 606 789 446
skolka@skolaruda.cz


 

MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Nepřehlédněte

Sledujte informace o dění na naší škole v rubrice Ze školy i za školou v Železnorudském zpravodaji

Informace pro rodiče

Přihláška na kroužky

Volnočasové aktivity ve školním roce 2023/2024

 


Distanční vzdělávání - kamera ve výuce

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?


Distanční výuka, jako další forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. Kontakt vyučujícího se žákem je  žádoucí a v některých případech nezbytný.
Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň však škola pochopitelně musí přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také svým personálním a technickým možnostem. /viz. Úřad pro ochranu osobních údajů/.

Jsme jako škola a pedagogové velmi rádi za osobní kontakt s žáky, práce na dálku není jednoduchá, ale při vysvětlování určitého učiva a zpětné vazby​ od žáků, rodičů je kamera mnohdy nepostradatelná. Děkujeme …

Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ