ŠKOLNÍ DRUŽINA | ZŠ Železná Ruda

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Cesta: Titulní stránka > Školní rok > Školní družina

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Zahradní 403

340 04 Železná Ruda

IČO: 709 39 471

Kancelář školy:
+420 376 397 024  
skola@skolaruda.cz

 

Ředitel školy:
+420 724 996 924
reditel@skolaruda.cz

Školní družina:
+420 606 789 348

Školní stravování:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
jidelna@skolaruda.cz
 

ID schránka:
8nrmd9d

 

 Mateřská škola:
+420 376 397 161
+420 606 789 446
skolka@skolaruda.cz


 

MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Nepřehlédněte

Online Zápis

Školní družina

 

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy.

 

Provoz ŠD je realizován v 1. patře budovy ZŠ, kde jsou k dispozici dvě vzájemně propojené místnosti vybavené odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, časopisy, příruční knihovnou, sportovním náčiním a koutkem pro košíkovou a stolní tenis. Počítač s internetem mohou přihlášené děti využívat v knihovně. Jednorázově je užívána učebna s AV technikou nebo kuchyňka. Dále mohou žáci využívat tělocvičnu, sportovní areál školy.

Kapacita ŠD je 60 žáků.  

  
Provoz ŠD

pondělí - pátek:    11.30 - 16.00 

  

Poplatky

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 100,- Kč měsíčně. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách:

období září až prosinec (400,- Kč)

období leden až červen (600,- Kč)

K zajištění správného pitného režimu, rodiče přispívají částkou 10,- Kč na měsíc.

 

Zaměstnanci

Jméno pracovnice

Pracovní zařazení

Barbora Vanišová

Vedoucí vychovatelka

Bc. Radka Marešová

Vychovatelka

Vendula PospíšilováVychovatelka


  

 

Denní rozvrh

11.35 – 13.00 hygienická příprava na oběd, oběd, odpočinková činnost

13.00 - 15.00 vycházky, pobyt v přírodě, hry, sport nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 – 16.00 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)

 

POPLATKY ZA ŠD

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

 

Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ