INFORMACE PRO RODIČE (COVID -19) | ZŠ Železná Ruda

INFORMACE PRO RODIČE (COVID -19)

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Zahradní 403

340 04 Železná Ruda

IČO: 709 39 471

Kancelář školy:
+420 376 397 024  
skola@skolaruda.cz

 

Ředitel školy:
+420 724 996 924
reditel@skolaruda.cz

Školní družina:
+420 606 789 348

Školní stravování:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
jidelna@skolaruda.cz
 

ID schránka:
8nrmd9d

 

 Mateřská škola:
+420 376 397 161
+420 606 789 446
skolka@skolaruda.cz


 

MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Nepřehlédněte

Online Zápis

Informace pro rodiče (COVID -19)

Vážení rodiče,

Začátek nového školního roku bude náročný pro všechny účastníky školního vzdělávání.
Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě Metodického pokynu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 a první novelizace vzhledem ke COVID – 19.

Současná epidemiologická situace a rizika jsou tak závažná, že je naprosto nevhodné posílat do školy děti s jakýmikoliv
(byť sebemenšími) příznaky infekčního onemocnění. Při nerespektování tohoto pravidla hrozí omezení až úplné zastavení provozu školy.
V případě, že příznaky zjistíme v průběhu vyučování, jsme povinni okamžitě izolovat postiženého a rodiče vyzvat k jeho neodkladnému odvedení ze školy a kontaktování lékaře.
Věříme, že chápete závažnost a komplikovanost situace a děkujeme za spolupráci.

Železná Ruda 31. 8. 2020             Ctirad Drahorád, ředitel školy


Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ