ŠKOLNÍ DRUŽINA | ZŠ Železná Ruda

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Cesta: Titulní stránka > Školní rok > Školní družina

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace,

Zahradní 403,

340 04 Železná Ruda

 

Kancelář školy:
+420 376 397 024
+420 376 387 024

Ředitel školy
+420 376 397 024

Školní družina
+420 606 789 348

Školní kuchyně:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
 
e-mailové spojení:
 
 Mateřská škola
+420 376 397 161
+420 606 789 446

 

Nepřehlédněte

Sledujte informace o dění na naší škole v rubrice Ze školy i za školou v Železnorudském zpravodaji

Informace pro rodiče

Přihláška na kroužky

Školní družina

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy.

Provoz ŠD je realizován v 1. patře budovy ZŠ, kde jsou k dispozici dvě vzájemně propojené místnosti vybavené odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, časopisy, příruční knihovnou, sportovním náčiním a koutkem pro košíkovou a stolní tenis. Počítač s internetem mohou přihlášené děti využívat v knihovně. Jednorázově je užívána učebna s AV technikou nebo kuchyňka. Dále mohou žáci využívat tělocvičnu, sportovní areál školy.

Kapacita ŠD je 60 žáků.  

  
Provoz ŠD

pondělí - pátek:    11.30 - 16.00 

  

Poplatky

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 100,- Kč měsíčně. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách:

období září až prosinec (400,- Kč)

období leden až červen (600,- Kč)

K zajištění správného pitného režimu, rodiče přispívají částkou 10,- Kč na měsíc.

 

Zaměstnanci

Petra Zemanová

Barbora Vanišová   

 

Denní rozvrh

11.35 – 13.00 hygienická příprava na oběd, oběd, odpočinková činnost

13.00 - 15.00 vycházky, pobyt v přírodě, hry, sport nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 – 16.00 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

POPLATKY ZA ŠD

 

 

Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ